Een vrijgevestigde praktijk als deze biedt opvang i.v.m. crisis vanzelfsprekend tijdens kantooruren. Na 18.00 uur is het meest aangewezen om contact op te nemen met de huisartsenpost bij u in de regio.

Tijdens afwezigheid i.v.m. vakantie is Psychologiepraktijk Vitallis wel bereikbaar onder telefoonnummer +31626679498.

Echter bij langer durende ziekte wordt – indien mogelijk – waargenomen door collega mevrouw T. Liguori, bereikbaar onder telefoonnummer +31634475826.